Rehabilitacja ręki po złamaniu, rehabilitacja ogólnoustrojowa, rehabilitacja kręgosłupa – chyba każdy z nas słyszał o kimś, kto korzystał z rehabilitacji, czy to na koszt NFZ, czy w prywatnych przychodniach lub we własnym domu pod opieką opłaconego fizjoterapeuty. Rehabilitacja najczęściej kojarzona jest z okresem powrotu do zdrowia po poważnych operacjach lub wypadkach. Rzeczywiście, w medycynie rehabilitacją określa się przywracanie sprawności fizycznej (ale też społecznej czy psychicznej), uprzednio z jakiegoś powodu utraconej (czasem w sposób wrodzony). Jednakże przyczyną zastosowania rehabilitacji nie musi być uraz zewnętrzny, ani interwencja chirurgiczna. Konieczność rehabilitacji mogą implikować również różnorakie schorzenia. Stosuje się ją po to, by leczyć dysfunkcje, powodujące lub mogące doprowadzić do niepełnosprawności. Owe dysfunkcje przejawiać się mogą w różnych sferach funkcjonowania człowieka.

Czym właściwie jest niepełnosprawność?

Pojęcie niepełnosprawności często postrzega się w charakterze choroby, na którą nie ma lekarstwa. Nie zawsze jest to prawdą. Niepełnosprawność, jak sama nazwa wskazuje, to po prostu „niepełna sprawność”, a takowa może się pojawić w jakimś momencie życia jednostki, a wyniku odpowiedniej medycznej reakcji, po pewnym czasie zniknąć. Tym właśnie zajmuje się rehabilitacja – pomocą w osiągnięciu na nowo pełnej sprawności, a jeśli to niemożliwe – pomocą w wypracowaniu sprawności maksymalnej.

Rodzaje rehabilitacji

Rehabilitację klasyfikuje się różnorodnie: ze względu na sferę życia pacjenta, jakiej dotyczy (np. fizyczna, pedagogiczna, zawodowa), ze względu na moment zastosowania (wczesna, właściwa i późna), czy ze względu na układ, jaki ma na celu usprawniać (np. ortopedyczna, kardiologiczna). Rodzaj rehabilitacji dostosowywany jest oczywiście indywidualnie do pacjenta i zależy od doznanego przez niego urazu lub przebytego schorzenia. Inaczej będzie przebiegała rehabilitacja kręgosłupa, a inaczej rehabilitacja po udarze mózgu.

Specjalistyczne metody i techniki rehabilitacji

Rehabilitacja korzysta z wypracowanych przez siebie metod i technik, w zależności od stanu pacjenta, rodzaju urazu czy choroby, jak i obszaru występowania niepełnosprawności. Wśród metod i technik rehabilitacji wyróżnia się: fizykoterapię, kinezyterapię, metody specjalistyczne tworzone w celu rehabilitowania skutków konkretnej choroby (np. metoda McKenzie’go), metody hydrobalneologiczne, psychoterapię, terapię logopedyczną.

Model rehabilitacji

Ideałem jest dążenie do tak zwanego „modelu rehabilitacji”. Wedle jego założeń, rehabilitacja powinna być: powszechna, a więc dostępna dla każdego, kto jej potrzebuje, niezależnie od rokowań; wczesna, czyli rozpoczęta możliwie najszybciej, po stwierdzeniu takiej potrzeby; kompleksowa, przez co rozumie się jej prowadzenie przez zespół specjalistów, jak też kierowanie oddziaływań rehabilitacyjnych na wszystkie sfery pacjenta (fizyczne, psychiczne, społeczne) oraz ciągła, a zatem kontynuowana do zakończenia, które stwierdza prowadzący ją zespół lekarzy.

Artykuł powstał przy współpracy z portalem Mobile Med: http://www.mobilemed.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here